Decentralized Finance (DeFi)

bZx: verdien rente en handel met hefboom zonder centrale partij

Lenen, sparen, betalen, overboeken en handelen. Zomaar wat dingen waar je nu een bank voor nodig hebt, en moet vertrouwen. Wees je eigen bank - dat is het motto van decentralized finance. We kijken naar hoe bZx bijdraagt aan de infrastructuur hiervoor.

Onze beoordeling, de LC-rating

bZx: verdien rente en handel met hefboom zonder centrale partij
0%
Bert Slagter
Door Bert Slagter

In onze vooruitblik op 2019 merkten we al op dat decentralized finance (DeFi) dit jaar een belangrijke use case zal zijn voor blockchaintechnologie in het algemeen, en Ethereum in het bijzonder.

Financiële dienstverlening. Denk aan betalen, overboeken, sparen en lenen. De trend hierbij is ontbundeling. Banken bieden traditioneel alles aan in één pakket. Ontbundeling betekent dat je per dienst of per keer bepaalt welke partij (of app) je gebruikt. Interessant om te volgen is de DeFi community, waarin projecten die zich specialiseren in decentralized finance hun krachten bundelen.

Een fundamenteel kenmerk van Bitcoin is dat er geen counterparty risk is. Tenminste, op de voorwaarde dat je zelf je private keys beheert.

Je bent niet afhankelijk van een andere partij voor het bewaren van je geld, of toegang krijgen tot je geld, of toestemming krijgen om het te mogen gebruiken. Het lijkt wat dat betreft op fysiek goud - een goede reden om Bitcoin het digitale goud te noemen.

Je hoeft niemand te vertrouwen op z'n woord of contract of reputatie. Je hoeft alleen maar de wiskunde te vertrouwen.

Wat Bitcoin doet als store of value (en in de toekomst betaalmiddel), doet DeFi voor financiële diensten. Een fundamenteel kenmerk van DeFi is dat je niet hoeft te vertrouwen op een instituut zoals een bank of verzekeraar voor lenen, sparen, escrow of verhandelen van alle soorten digitale assets.

De afbeelding hierboven is één van de vele schema's van het DeFi-landschap. Je ziet dat er ontzettend veel partijen opstaan. De technologie ontwikkelt zich nu naar het model van Unix/Linux. Kleine op zichzelf staande componenten die de bouwblokken vormen voor grote, krachtige programma's.

Bij die componenten kun je denken aan stable coins, lending, predictions, oracles, custody, exchanges, derivatives. En natuurlijk infrastructure (waar 0x zit) en het platform zelf (nu is Ethereum hier koning).

Infrastructuur

Je ziet bZx staan bij het kopje infrastructuur. Andere schema's zetten bZx bij derivatives of lending. Dat is allemaal correct, want bZx voorziet in de infrastructuur om gedecentraliseerd kapitaal te lenen om daarmee, eventueel met een hefboom, een long- of shortpositie in te nemen.

Dat werkt zo. Er zijn twee groepen gebruikers.

De lender (uitlener) heeft cryptogeld in z'n wallet, wil daar graag wat rendement op maken, en leent dat uit tegen een door marktwerking bepaalde rente.

De borrower (lener) wil graag handelen met een hefboom, en wil naast de eigen inleg (de margin) ook geld lenen om een grotere long- of shortpositie in te nemen.

De leners betalen rente, waarvan 10% naar het verzekeringsfonds gaat, en de rest naar de uitleners.

Als de ingenomen positie van de lener zoveel in waarde daalt dat z'n margin niet meer genoeg is, dan zal zijn positie geliquideerd worden. En dat is een interessant proces. Wie bepaalt wanneer dat gebeurt? Aan de hand van welke prijs? En waar wordt de positie dan verkocht?

In veel systemen zijn daar gecentraliseerde processen voor, waarbij een centrale partij dit beslist en uitvoert. Bij bZx is dat het meest van alle bestaande systemen gedecentraliseerd. In deze blog en deze podcast wordt dat in meer detail uitgelegd.

Net als 0x bouwt bZx in eerste instantie de infrastructuur. Die bestaat bijvoorbeeld uit protocollen, smart contracts, tokens, een SDK en een insurance fund. Andere projecten kunnen hierop aansluiten of op verder bouwen.

Zo kunnen wallets makkelijk rente geven op het bedrag dat in de wallet zit, zonder dat het geld naar een centrale partij gestuurd wordt. En exchanges kunnen makkelijk gedecentraliseerde margin trading aanbieden.

Zelf hebben ze vandaag Fulcrum gelanceerd, een werkend product waarmee je in drie klikken kunt uitlenen en met margin kunt handelen. Dit product is niet de kernactiviteit, maar eerder een heel erg goede demo van wat hun infrastructuur kan. Daarnaast zorgt het voor liquiditeit van de verschillende tokens die onderdeel zijn van het protocol.

Liquiditeit

Liquiditeit betekent dat een participant snel en frictieloos een positie in en uit kan, zonder de prijs veel te laten bewegen. DeFi staat wat dat betreft nog in de kinderschoenen.

Als je weleens een decentralized exchange gebruikt hebt, weet je wat we hiermee bedoelen. Lege orderboeken en grote spreads - weinig liquiditeit.

Een doel van bZx is om dat probleem op te lossen, doordat allerlei partijen in de DeFi-wereld gebruik gaan maken van dezelfde infrastructuur voor hun eigen producten. Denk aan de eerder genoemde wallet waar je met één druk op de knop rente krijgt op je spaargeld en de decentralized exchange waar je makkelijk met margin kunt handelen.

Plannen zijn snel gemaakt, maar er zijn aanwijzingen voor dat dit ook echt gaat gebeuren.

In deze podcast vertellen de leiders van bZx uitgebreid over hun technologie en plannen, en vertellen ook wat over de partijen met wie ze in gesprek zijn om zich aan te sluiten, zoals Augur, Bancor en Ethfinex - grote namen.

Augur-integratie: we worden geintegreerd in de UI van Augur zelf. En integratie in EthFinex, het idee is dat Bitfinex hun hele margin orderbook gaat spiegelen op het bZx-protocol. Dat zorgt voor enorme liquiditeit voor de hele decentralized finance. (Podcast @ 41:00)

Adoptie

Als je infrastructuur maakt, ben je afhankelijk van anderen om op jouw diensten aan te sluiten, of van jouw diensten gebruik te maken.

Opvallend is dat in de laatste maanden bZx ineens op allerlei plekken opduikt.

Bijvoorbeeld in deze blog waarin de mate van decentraliteit van verschillende lendingplatforms vergeleken wordt. Spoiler: bZx is het meest gedecentraliseerd. Of dit rapport van Delphi Digital waarin ze bZx naast grote namen als Augur en dYdX zetten. Of diensten zoals BambooRelay of Fabrx die gebouwd worden op bZx.

De technologie wordt nog niet op grote schaal gebruikt, en is dus ook nog niet getest door miljoenen gebruikers die er dagelijks mee werken. Maar dat ligt niet zozeer aan bZx, maar aan de nieuwheid van het DeFi-ecosysteem.

Wat bZx betreft ziet het er goed uit: Er is visie, er is een werkend product, er zijn integraties en partnerschappen. Nu is ligt de bal bij de producten die bovenop deze infrastructuur gebouwd gaan worden, om DeFi in de broekzak van de gebruiker te krijgen!

Het BZRX-token en value capturing

Een interessante vraag is hoe bZx waarde gaat vastleggen.

Ze hebben hiervoor naar 0x gekeken, en een token uitgebracht waarmee gebruikers van de infrastructuur de waarde creëren én erin delen. Dit token heet BZRX en wordt nu al gebruikt om de relay fees te betalen, vergelijkbaar met hoe ZRX werkt voor 0x.

Het token wordt ook gebruikt voor de governance van het protocol, het bestuur. Het is meestal wat vaag wat daarmee bedoeld wordt, maar bZx probeert het heel expliciet te maken.

De BZRX-bezitters krijgen het beheer van het verzekeringsfonds waarin automatisch 10% van de fees in terecht komt. Ze mogen vervolgens stemmen om te bepalen dat BZRX-tokens recht geven op een deel van dat fonds. Zo vangt en verzamelt het BZRX-token waarde gebaseerd op echte assets.

Tot nu toe zijn de BZRX-tokens nog niet publiek verkocht omdat men eerst een werkend product wilde hebben, inclusief liquiditeit en volume. Ze kunnen ook nog niet publiek verhandeld worden, omdat ze gelocked zijn.

De verwachting is dat er de komende maanden wel een public sale zal komen, mogelijk als IEO bij één van de grote exchanges. Tegen die tijd zal duidelijk worden hoeveel er precies verkocht gaan worden, en tegen welke prijs.

Risico's

Uiteraard is het goed om ook naar de risico's te kijken. Daar zien we er een aantal van.

Technisch risico

Smart contracts kunnen bugs bevatten. Je geld kan kwijtraken of gestolen worden. De code is open source, en ze hebben uitgebreide audits laten doen, o.a. door ZK Labs, dus dat geeft vertrouwen. Maar het risico blijft bestaan.

De lange termijn

Het duurt nog jaren voordat DeFi tractie krijgt en massale adoptie ziet. Tot die tijd zullen semi-decentrale oplossingen de leiding nemen. Denk aan Binance DEX. Custody en order book zijn decentralized, de rest nog niet.

In de tussentijd zullen bZx en de vele andere spelers in het DeFi-landschap bouwen aan componenten die over 3-5 jaar in producten verwerkt worden. Maar niet allemaal zullen ze dan nog bestaan. Niemand weet of bZx daarbij zit.

Value capturing

De manier waarop het BZRX-token nu waarde zou moeten vangen is nog niet getest, en afhankelijk van (a) het goed werken van het governance proces en (b) voldoende volume om het verzekeringsfonds te vullen.

Veelbelovende, maar jonge technologie

Zo zouden we onze analyse willen samenvatten. Bij bZx ziet het er goed uit. Er is visie, er is kennis en kunde, er is een werkend product, de technologie is open source en onderzocht, er zijn partnerschappen en er is toenemende interesse van allerlei partijen.

Maar is de wereld er al klaar voor?

Vermoedelijk zal het nog jaren duren voordat gedecentraliseerde financiële diensten bij consumenten en financiële professionals in hun apps geïntegreerd is. Dat ze het gebruiken zonder het te weten, omdat een gebruiksvriendelijke UI van een app die ze toch al gebruiken de ingewikkelde achterliggende techniek voor ze verbergt.

En in de jaren die nodig zijn om daar te komen kan er nog veel gebeuren.

We combineren zelf een flink enthousiasme met een gezonde dosis voorzichtigheid. Maar we houden het project zeker in de gaten, en zijn benieuwd naar volgende producten en samenwerkingen!

Website bZx: https://bzx.network/
Website Fulcrum: https://fulcrum.trade

 • Sterktes

  Een werkend product met een aantal unieke innovaties. Ervaren leiderschap met visie en gezond financieel beleid. Goede connecties met de rest van het ecosysteem. 

 • Zwaktes

  Nog niet getest met groot volume buiten de experimentele setting. Nog een klein team en kleine community.

 • Kansen

  Enorme groeipotentie in een markt met enorme groeipotentie. Iedereen zoekt liquiditeit.

 • Bedreigingen

  De concurrentie kan sommige sterktes makkelijk overnemen. Het kan lastig zijn om snel een goede IEO voor elkaar te krijgen, en daarna de snelheid op te voeren. Governance model is nog ongetest.

Dit artikel heeft deze tags

Over de auteur

Bert Slagter

Bert Slagter

Medeoprichter van LekkerCryptisch. Achtergrond in informatica en natuurkunde. Bouwt mooie software, teams en bedrijven. Student van geopolitiek, macro-economie, complexe systemen en waarschijnlijkheid. Op zoek naar het signaal in de ruis.

Steun

LekkerCryptisch wordt gesteund door:

Altijd op de hoogte