Crypto Index

Verstandig investeren

Sinds 2017 belegt het Crypto Index Fonds in de dertig grootste cryptovaluta. Het richt zich op de serieuze investeerder op zoek naar brede blootstelling en volledige ontzorging.

De waarde van blockchain

De economische potentie is enorm. Cryptovaluta liggen aan de basis van blockchain-technologie. Ze zijn onmisbaar. Enerzijds als vergoeding voor wie de blockchain draaiend houden, anderzijds als betalingsmiddel voor het gebruik ervan. Daarom is investeren in cryptovaluta de meest directe manier om van de groei te profiteren.

Waarom indexbeleggen?

Net als met internet-aandelen in de jaren negentig zullen er nog veel verschuivingen en nieuwe spelers komen die de markt gaan domineren. Het is onduidelijk welke cryptocurrency op dit moment een goede investering is. Daarom gelooft Crypto Index dat de markt de beste voorspeller is.

Wanneer je belegt volgens een index – en deze voldoende vaak herweegt – vloeit je investering automatisch naar de winnende cryptovaluta. Indexbeleggen is eenvoudig, goedkoper en veel onderzoek wijst uit dat het op de lange termijn succesvoller is dan een actieve strategie waarbij je vooraf de winnaars en verliezers probeert te voorspellen.

Waarom een fonds?

Beleggen in blockchain-technologie is aantrekkelijk, maar in de praktijk blijkt het aankopen, herwegen en veilig bewaren van een representatief mandje met cryptovaluta veel werk en foutgevoelig.

Het Crypto Index Fonds neemt dit werk volledig uit handen. In- en uittreden gebeurt in euro’s, zonder technisch gedoe. De deelnemer wordt – naar rato van zijn intredebedrag – eigenaar van de fondsparticipaties en ontvangt jaarlijks een opgave voor zijn fiscale aangifte (Box 3).

Voor de serieuze belegger

Dit fonds is bedoeld voor de belegger die de allerhoogste eisen stel aan toezicht en veiligheid. Alle handelingen binnen het fonds worden bewaakt door een onafhankelijke bewaarder en de opslag van sleutels vindt plaats tegen de allerhoogste veiligheidseisen. Het fonds valt onder het registratieregime van de AFM, waardoor de minimum inleg 100.500 Euro bedraagt.

Contact

Crypto Index is op de volgende manieren bereikbaar:

De schouders eronder

Zonder sponsors kan LekkerCryptisch niet goed functioneren. We zijn daarom blij dat 19 sponsors een bijdrage leveren aan onafhankelijke journalistiek in Nederland.

Bekijk alle sponsors

Altijd op de hoogte