Dutch Blockchain Coalition

Connect & create

De Dutch Blockchain Coalition (DBC) is een samenwerkingsverband tussen partners uit de overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven, gericht op de totstandkoming van maatschappelijk geaccepteerde blockchaintoepassingen.

Blockchain is een technologie waarmee data op een vertrouwde manier vastgelegd kan worden, zonder de tussenkomst van een derde partij, zoals een bank of een notaris. Dat opent een scala aan mogelijkheden, maar zoals voor iedere nieuwe technologie geldt, zijn die nog grotendeels onontdekt en is nauwe samenwerking tussen ketenpartners vereist voor de ontwikkeling ervan. DBC is hierin een katalysator en facilitator, die een omvangrijk publiek-privaat netwerk activeert en verbindt.

In 2018 heeft de coalitie een visiedocument overhandigd aan Mona Keijzer en Raymond Knops. Daarin zijn 3 actielijnen uitgezet: digitale identiteiten, condities, en human capital.

Digitale identiteiten

Onder deze vlag werkt DBC aan een digitale identiteit waar burgers zelf voor 100 procent de controle over houden. Dat is een lastige noot om te kraken. Want iets of iemand kan wel beweren iets of iemand te zijn, maar hoe weet de andere kant van de digitale lijn dat dan? In deze actielijn staat de zogeheten Self-Sovereign Identity (SSI) centraal. Daarmee bepalen burgers zelf wat ze van hun digitale identiteit willen delen, bijvoorbeeld alleen dat je ouder dan 18 bent en niet of je man of vrouw bent, wat je koopgedrag is en welke sites je graag bezoekt.

Condities

Wat is er eigenlijk voor nodig om blockchain goed te kunnen toepassen? Het antwoord op deze vraag gaat verder dan enkel teams doe toepassingen ontwikkelen. Denk aan de vraag of bestaande wet- en regelgeving er wel voldoende op aansluit. In deze actielijn gaat het om vraagstukken in het juridische, ethische, en sociale domein.

Human Capital

Blockchain is een relatief nieuwe technologie. Het nadeel daarvan is dat er nog weinig professionals zijn die er voldoende kennis van hebben. Deze actielijn is erop gericht om die schaarste op te lossen. Hogescholen en universiteiten werken daarin samen aan de ontwikkeling van lesstof over blockchain. Tegelijk is een overzicht gemaakt wie waar aan welke blockchaintoepassing werkt. Op die manier kunnen bedrijfsleven, studenten en universiteiten en hogescholen elkaar makkelijker vinden.

Experimenteren

In eerste instantie is primair georiënteerd en verkend. Die divergentie heeft tot een groot aantal proof of concepts geleid, waaruit de partners van DBC een selectie van veelbelovende use cases heeft gemaakt:

  1. Self-Sovereign Identity (SSI)
  2. Logistiek
  3. Onderwijscertificaten en diploma’s
  4. Pensioen
  5. Compliance by design
  6. Hypotheken

Wil je graag een bijdrage doen aan de coalitie, bijvoorbeeld als ontwikkelaar, expert of stakeholder? Hier lees je meer over de missie, visie en manieren om aan de slag te gaan.

De schouders eronder

Zonder sponsors kan LekkerCryptisch niet goed functioneren. We zijn daarom blij dat 19 sponsors een bijdrage leveren aan onafhankelijke journalistiek in Nederland.

Bekijk alle sponsors

Altijd op de hoogte