Verwerkersovereenkomsten

Sommige tools of diensten die via onze website te gebruiken zijn, verwerken persoonsgegevens. Hier lees je precies wat er met de gegevens gebeurt (spoiler: niets).

Klassenverdeler

Deze verwerkersovereenkomst is van toepassing op de verwerking van leerlinggegevens via de Klassenverdeler van LekkerCryptisch. Met deze tool maken wij een klassenindeling op basis van de aangeleverde namen en adressen.

Hiervoor hebben we namen en adressen nodig, anders kunnen we kinderen van hetzelfde adres niet bij elkaar houden. Dit gebruiken we alleen voor deze dienst en nergens anders voor.

We gooien alles weg zodra de indeling is gemaakt en naar de browser verstuurd. Er wordt niets bewaard, ook niet tijdelijk en ook niet voor andere doeleinden.

Wij delen de gegevens met niemand, ook niet met zorgvuldig geselecteerde partners. Onze hoster kan in theorie bij het werkgeheugen van de applicatie, maar laten we wel serieus blijven.

Van de AVG moeten wij u helpen als leerlingen hun rechten zoals inzage of correctie willen uitoefenen bij data onder ons beheer. Dat lijkt ons hier niet heel zinvol maar we horen het graag.

Deze tool is ISO27001 gecertificeerd en staat in een atoomvrije bunker op een hardened server. Just kidding, het is een PHP applicatie. Maar gezien wat we doen en hoe lang we bewaren is die adequaat beveiligd.

We hebben een hostingpartij die de applicatie host. Verder hebben we niemand nodig. Mocht dat toch zo zijn, dan hebben we bij deze uw toestemming om dat naar eigen inzicht te mogen doen.

Met dank aan @ictrecht voor de fraaie bewoordingen :-)

Altijd op de hoogte